Bloedgroep onbekend?

 

 

Bloedgroep onbekend?
Door Marjan Boonen, namens de werkgroep Maine Point, Rasclub Maine Coon
Januari 2014, bewerkt september 2016

Zie ook artikel: Bloedgroepen van de kat in het algemeen en de Maine Coon in het bijzonder

In de Coontime van zomer 2013 was het artikel Bloedgroepen Anno 2013 te lezen. Mede naar aanleiding van vragen die ons bereikt hebben over dit onderwerp, hierbij een korte aanvulling op dit artikel.

In de (test) praktijk is gebleken dat sommige laboratoria bij DNA bloedgroep-testen via wangslijm van enkele Maine Coons de uitslag “geen uitspraak” hebben opgeleverd.

Andere DNA testen via bloed, geven soms ook de uitslag “geen uitspraak”, waarbij de bloedgroep wel als AB wordt aangemerkt.

Deze onduidelijkheid komt waarschijnlijk voort uit het feit dat de dier- medische wetenschap niet zo ver gevorderd is, dat alle uitzonderingen op de normale bloedgroepen bij katten volledig in kaart zijn gebracht. Het belang ervan blijkt niet zwaar genoeg om er de benodigde investering voor onderzoek voor bij elkaar te brengen. De testen nog eens over doen bij een ander laboratorium zal daarom ook geen duidelijkere uitslag kunnen brengen.

Wat betekenen deze uitslagen voor uw kat en uw fokactiviteiten? Het is onderzocht en bekend dat ongeveer 90/95% van de Maine Coon populatie bloedgroep A heeft (AA, Ab of AB). Hoogstwaarschijnlijk zijn bovengenoemde uitslagen (“geen uitspraak”, eventueel aangevuld door de uitslag AB) daar varianten op. Daarom leveren deze uitslagen voor de gezondheid van kat geen enkel probleem op. De enige uitzondering hierop zou kunnen zijn wanneer uw kat een bloedtransfusie nodig mocht hebben. Een “A-kat” mag nooit bloed van de bloedgroep “b” krijgen!

In de fokpraktijk werd de bloedgroep AB echter altijd al zonder probleem als bloedgroep A “behandeld”. (lees: vanaf de jaren 60/70 van de vorige eeuw).Ook wetenschappers onderschrijven de juistheid van deze handelwijze. Echte problemen hoeft het voor kittens uit verparingen met een AB ouder ook niet op te leveren, zeker als daar in de partnerkeuze rekening mee wordt gehouden. De kans dat een AB-Maine Coon toch heel misschien b draagt én dat die ook weer met een AB-partner wordt verpaard, is te verwaarlozen.

Voor de duidelijkheid hier een overzicht van bloedgroepen die gekoppeld zijn aan de DNA test uitslagen

Conclusie: een Maine Coon met bloedgroep AB of waar bij de testuitslag de aanmerking: “geen uitspraak” over de bloedgroep werd gegeven, kan in de praktijk als bloedgroep A worden behandeld.
Mocht een AB poes met een Ab geteste kater worden verpaard, dan zou dat een minimale (lees; te verwaarlozen) kans op b-kittens kunnen geven. Wilt u uit een dergelijke verparing kittens in de fok verkopen, dan verdient het wel aanbeveling om die kittens alsnog op bloedgroep te laten testen om duidelijk te krijgen of het kitten mogelijkerwijs bloedgroep b heeft.

Facebook