Wie zijn wij

RASCLUB MAINE COON

De Rasclub Maine Coon (RMC) is een van de in totaal drie rasclubs die onder de vleugels van Felikat opereren.

De rasclubs hebben elk een eigen bestuur, dat door de rasclubleden wordt gekozen. De verhouding tussen het bestuur van een rasclub en haar leden en de verhouding tussen de rasclubs en de vereniging Felikat, zijn geregeld in het rasclubreglement. Zie voor meer info de site van Felikat; `Felikat statuten en reglementen`.

Rasclub Maine Coon; missie, visie en waarde

Onze missie
Al vanaf 1990 zet de Rasclub Maine Coon zich in voor de Maine Coon en hun eigenaren in Nederland. Voor zowel fokkers als liefhebbers en ongeacht de vereniging waarbij men aangesloten is. Hierbij staat het verstrekken van informatie centraal. Dit doen wij met een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Ieder op zijn eigen kennis- en interessegebied, maar vooral met veel liefde en respect voor katten in het algemeen en de Maine Coon in het bijzonder.

Onze missie is om iedereen die een vraag heeft met betrekking tot het aanschaffen, houden, fokken en showen van Maine Coons van een gedegen advies te kunnen voorzien.

Onze visie
Er is veel te doen omtrent het fokken van rasdieren. Niet heel verwonderlijk want er wordt soms erg onverantwoordelijk gehandeld en in sommige gevallen zelfs erger dan dat. Als Rasclub willen wij er voor waken dat de Maine Coon op de lijst van ongezonde rasdieren komt. Wij willen fokkers adviseren over de te nemen maatregelen om het ras zo gezond mogelijk te houden. En wij willen liefhebbers informeren over waar zij op moeten letten bij de aanschaf van een Maine Coon en waar zij aan moeten denken voordat er een kitten komt. Dit laatste ook om zo mogelijk te voorkomen dat een Maine Coon in een impuls wordt aangeschaft en vervolgens wellicht  in het asiel terecht komt.

Onze visie is om voortdurend in een open dialoog te zijn met fokkers en liefhebbers van Maine Coons, om zo samen het ras in alle opzichten mooi, sociaal en gezond te houden. De middelen die wij hiervoor tot onze beschikking hebben zijn onze website, onze facebook pagina, ons kwartaalblad It’s Coontime!

Onze waarde
Wij zijn van mening dat wij als Rasclub een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor alle eigenaren van een Maine Coon. Allereerst door onze werkgroepen bestaande uit enthousiaste experts: de mensen van de Herplaatsing,  van de Redactie It’s Coontime!, van Evenementen en van de Rasstand. Allen staan ze klaar om te onderwijzen, informeren en adviseren, allen op hun eigen gebied en op hun eigen wijze. Daarnaast hebben wij een samenwerking gesloten met een aantal organisaties waarvan wij denken dat ze bij ons ‘passen’ . Fokkers en liefhebbers die bij ons zijn aangesloten ontvangen extra voordeel bij deze partners; in korting of op andere wijze.

Dit alles bij elkaar is onze toegevoegde waarde. En daar blijft het niet bij, want wij blijven in beweging, telkens zoekend naar nieuwe manieren om bij te dragen aan het behoud  en de promotie van een prachtig ras: de Maine Coon!

Disclaimer

Facebook