Disclaimer

Disclaimer website Felikat´s Rasclub Maine Coon (RMC)

Algemeen
De RMC heeft deze website laten ontwikkelen en de site wordt onderhouden door onze leden. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn de hieronder genoemde voorwaarden van toepassing. Gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker in. RMC behoudt zich het recht voor om zonder bericht de inhoud van de site alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:
Copyright © Rasclub Maine Coon
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud / vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan de RMC, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Voor artikelen van derden welke op onze website staan hebben wij toestemming van de auteurs. Niets van de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de RMC of andere auteurs.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
De RMC sluit iedere aansprakelijkheid voor de op de website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Links naar derden
Wij kunnen nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van websites van derden waar wij naar toe linken.

Email
De RMC garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Toepasselijk recht
Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht.

Contact: Voorzitter Rasclub Maine Coon

Facebook