Werkgroep Fok & Advies

 

 

WERKGROEP FOK & ADVIES

Bij de werkgroep Fok & Advies kun je terecht voor alle vragen over de Maine Coon.

De Werkgroep Fok & Advies is als volgt samengesteld:

Het doel van de werkgroep Fok & Advies is het geven van voorlichting en informatie omtrent alle aspecten die een Maine Coon kat betreffen. Het gaat over zowel aspecten voor de geboorte (de zorg voor ouderkatten, partnerkeuze, prenatale zorg, en de zorg rond bevalling en geboorte), als aspecten gedurende de kittentijd (bij de moederpoes, de verhuizing en integratie in een nieuw huis, pubertijd), maar ook aspecten tijdens het leven van de volwassen kat (gezondheid, ziekte, en het leven na traumatische gebeurtenissen – zoals bijvoorbeeld een nieuw huis).

Niet alleen fokkers en exposanten, maar met name ook liefhebbers en bezitters van Maine Coons vormen de doelgroep van de werkgroep Fok & Advies.
Hiermee wil de werkgroep bijdragen om nu, en in de toekomst, de Maine Coon, individueel en als ras, gezond te houden.

Voorlichting en advies wordt gegeven naar aanleiding van vragen aan de leden van de werkgroep, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten rond een motief, indien daar voldoende belangstelling voor is. Ook via het blad “It’s Coontime!” en deze website verspreidt de werkgroep actuele informatie.

De werkgroep Fok & Advies heeft een ondersteunende en adviserende taak naar het bestuur van de Rasclub Maine Coon.

Wanneer je vragen hebt over je Maine Coon kun je altijd de werkgroep benaderen via het bijbehorende  emailadres. Wel graag de vraag kort en bondig stellen; indien er foto’s meegestuurd worden graag in jpg en niet groter dan 20 kb. Kijk ajb eerst even of het antwoord op de vraag wellicht al in een van de vele artikelen op deze website wordt beantwoord.

Facebook