ALV

 

Beste leden en gezinsleden van Felikat’s Rasclub Maine Coon.

Helaas hebben wij na 31 jaar RMC, met ingang van 1 januari 2022, met de rasclub moeten stoppen

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zou plaatsvinden op zaterdag     4 april 2020, zoals je begrijpt is dit vanwege Covid 19 tot nader order uitgesteld.

De zaal wordt geopend om 13.30 uur, de Algemene Ledenvergadering begint om 14.00 uur stipt. Bij binnenkomst ontvangt men het vergaderboekje indien je hem eerder wenst dan dit gaarne opvragen bij de secretaris van de Rasclub (secretaris@rasclubmainecoon.org)

De ALV is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van Felikat (de Felikat ledenkaart voor 2019 dient overlegd te worden bij binnenkomst).

Niet Felikat leden zijn alleen welkom indien uitgenodigd door het bestuur.

Het bestuur van
FELIKAT’s RASCLUB MAINE COON

Facebook