Showen

 

 

SHOWEN

Bij het showen van katten komt nogal wat kijken! De beste manier om thuis te geraken in de wereld van de kattenshows is een dagje mee te lopen met iemand met ervaring, bijvoorbeeld de fokker van je eigen kat. De hoeveelheid termen en informatie die op zo´n eerste dag op je afkomen kunnen nogal overweldigend zijn. Wat betekenen termen als bijvoorbeeld CACIB, BIV en BIS? Maar ook, welke kleur heeft mijn kat nu eigenlijk?

In dit hoofdstuk geven we zoveel mogelijk informatie met betrekking tot het showen van je kat. Een goede voorbereiding is het halve werk, wanneer je (een beetje) weet wat je te wachten staat kun je meer van de dag zelf genieten!

 

Lees meer: Showklassen

 

SHOWKLASSEN & TITELS

In Nederland zijn 3 overkoepelende organen (met de daartoe behorende verenigingen) die elk hun eigen showreglement hanteren met een bijbehorende indeling van tentoonstellingsklassen en te behalen titels.

Behaalde punten en titels zijn niet uitwisselbaar tussen de verschillende showsystemen.

Kastraten en zogenaamde `open` katten worden in aparte klassen uitgebracht en kunnen aparte titels behalen. Kastraten worden in de `premior`klasse uitgebracht, open katten in de `kampioens`klasse. In elke klasse worden katers en poezen afzonderlijk beoordeeld.

Binnen een bepaalde keurgroep worden de uiteindelijke plaatsingen aangegeven met een U1, U2, etc. Waarbij aan de nummer 1 binnen de groep (degene met U1) een titelcertificaat kan worden toegekend. Overigens zijn er nog twee kwalificaties mogelijk, een ZG en een G. Een ZG kan worden gegeven aan die katten die men wel geschikt acht om in de fok ingezet te worden (met een geschikte partner) maar niet om mee te showen en een G kan worden toegekend aan katten die men niet geschikt acht voor fok en show.

FIFE
De showklassen binnen de FIFe zijn als volgt ingedeeld:

Klasse 00: Hors Concoursklasse

Deze klasse is bestemd voor katten die buiten mededinging aanwezig zijn (= geen keuring).

Klasse 01: Suprême Kampioensklasse (CACS)

Voor katten met de titel Suprême Kampioen (v/h Europees Kampioen). In deze klasse wordt de Ereprijs toegekend.

Klasse 02: Suprême Premiorklasse (CAPS)
Voor katten met de titel Suprême Premior (v/h Europees Premior). In deze klasse wordt de Ereprijs toegekend.

Klasse 03: Groot Internationaal Kampioensklasse (GIC)
Voor katten met de titel Groot Internationaal Kampioen. Aan nummer 1 in deze klasse kan het  worden toegekend. Benodigd voor promotie/titel: 9 CACE (Certificat d’Aptitude au Championnat Européen) certificaten in 3 landen of 11 in 2 landen.

Klasse 04: Groot Internationaal Premiorklasse (GIP)

Voor katten met de titel Groot Internationaal Premior. Aan nummer 1 in deze klasse kan het  worden toegekend. Benodigd voor promotie/titel: 9 CAPE (Certificat d’Aptitude au Prémiorat Européen) certificaten in 3 landen of 11 in 2 landen.

Klasse 05: Internationaal Kampioensklasse (IC)

Voor katten met de titel Internationaal Kampioen. Aan nummer 1 in deze klasse kan het  worden toegekend. Benodigd voor promotie/titel: 6 CAGCIB (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International) certificaten in 3 landen of 8 in 2 landen.

Klasse 06: Internationaal Premiorklasse (IP)
Voor katten met de titel Internationaal Premior. Aan nummer 1 in deze klasse kan het  worden toegekend. Benodigd voor promotie/titel: 6 CAGPIB (Certificat d’Aptitude au Grand Premiorat International) certificaten in 3 landen of 8 in 2 landen.

Klasse 07: Kampioensklasse (CAC)
Voor katten met de titel Kampioen. Aan nummer 1 in deze klasse kan het  worden toegekend. Benodigd voor promotie/titel: 2 CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) certificaten in 2 landen.

Klasse 08: Premiorklasse (CAP)
Voor katten met de titel Premior. Aan nummer 1 in deze klasse kan het  worden toegekend. Benodigd voor promotie/titel: 3 CAPIB (Certificat d’Aptitude au Premiorat International de Beauté) certificaten in 2 landen.

Klasse 09: Open klasse
Voor open katten vanaf 10 maanden. Aan nummer 1 in deze klasse kan het  worden toegekend. Benodigd voor promotie/titel: 3 CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat) certificaten.

Klasse 10: Castratenklasse
Voor gecastreerde katten vanaf 10 maanden. Aan nummer 1 in deze klasse kan het  worden toegekend. Benodigd voor promotie/titel: 3 CAP (Certificat d’Aptitude au Prémiorat) certificaten.

Klasse 11: Juniorklasse
Voor katten van minstens 7, maar nog geen 10 maanden oud.

Klasse 12: Kittenklasse

Voor katten van minstens 4, maar nog geen 7 maanden oud.

Klasse 13A: Nieuwelingenklasse (voor katten uit onbekende ouders)

* Bedoeld voor katten die ogenschijnlijk tot een FIFé erkend ras behoren, maar waarvan de ouders niet bekend of niet geregistreerd zijn (enige rassen zijn niet toegelaten, zie (FIFé-) stamboomreglement.
* Inschrijving mogelijk vanaf de leeftijd van 10 maanden, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de stamboekcommissie.

Klasse 13B: Controleklasse (voor katten uit raskruisingen)
* Bedoeld voor katten die stammen uit een door de stamboekcommissie goedgekeurde raskruising.
* Inschrijving mogelijk vanaf de leeftijd van 3 maanden, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de stamboekcommissie.

Klasse 13C: Determinatieklasse
* Bedoeld voor katten bij wie een onduidelijkheid is gerezen t.a.v. hun variëteit of kleurgroep.
* Toegankelijk voor alle katten van 3 maanden of ouder, ongeacht status.
* de kat wordt niet gekeurd, de keurmeesters spreken zich slechts uit over de correcte EMS-codering.

Klasse 14: Huisdierenklasse
Deze klasse is bestemd voor katten die niet aan enige standaard van erkende rassen voldoen. Ze worden gekeurd volgens een speciale standaard voor huisdieren. Deze katten moeten vanaf de leeftijd vanaf 10 maanden gecastreerd zijn.

Klasse 17: Veteranenklasse
Deze klasse is bestemd voor katten van 7 jaar en ouder. Alle katten in deze klasse in alle categorieën concurreren onderling voor ”Beste Veteraan”.

OAH
Bij de onafhankelijke verenigingen zijn er kleine verschillen tov de FIFe indeling en te behalen titels.

Ereklasse

Uit deze klasse wordt de Beste Ereklasse Langhaar, Halflanghaar en Korthaar gekozen.

Groot Europees Kampioen/Premiorklasse (GEC/GEP)
Voor katten met de titel Groot Europees Kampioen/Premior. Aan nummer 1 deze klasse kan het CACM/CAPM certificaat worden toegekend. Een kat kan als Wereld Kampioen (W.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat 4 CACM/CAPM (Certificat d’Aptitude au Championnat/Premiorat Mondial) heeft behaald in 3 landen / 5 CACM/CAPM in 2 landen / 6 CACM/CACP in 1 land (onder 4 verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa).
Note: niet iedere onafhankelijke show is een wereldshow met mogelijkheid om deze titels te behalen!

Europees Kampioen/Premiorklasse (EC/EP)
Voor katten met de titel Europees Kampioen/Premior. Aan nummer 1 in deze klasse kan het
CAGCE/CAGPE certificaat worden toegekend. Benodigd voor promotie/titel: 4 CAGCE/CAGPE behaald in 4 verschillende landen / 5 CAGCE/CAGPE in 3 landen / 6 CAGCE/CAGPE in 2 landen / 7 CAGCE/CAGPE in 1 land (onder 4 verschillende keurmeesters).

Groot Internationaal Kampioens/Premiorklasse (GIC/GIP)
Voor katten met de titel Groot Internationaal Kampioen/Premior. Aan nummer 1 in deze klasse kan het  worden toegekend. Benodigd voor promotie/titel: 3 CACE/CAPE behaald in 3 landen / 4 CACE/CAPE in 2 landen / 5 CACE/CAPE in 1 land (onder 3 verschillende keurmeesters).

Internationaal Kampioensklasse/Premiorklasse (IC/IP)
Voor katten met de titel Internationaal Kampioen/Premior. Aan nummer 1 in deze klasse kan het  worden toegekend. Benodigd voor promotie/titel: 3 CAGCl/CAGPI behaald in 2 landen / 4 CAGCl/CAGPI in 1 land (onder 3 verschillende keurmeesters).

Kampioensklasse/Premiorklasse (CAC/CAP)
Voor katten met de titel Kampioen/Premior. Aan nummer 1 in deze klasse kan het CACIB/CAPIB certificaat worden toegekend. Benodigd voor promotie/titel: 3 CACIB/CAPIB behaald in 2 landen / 4 CACIB/CAPIB in 1 land (onder tenminste 2 verschillende keurmeesters).

Open klasse
Voor katten vanaf 10 maanden. Aan nummer 1 in deze klasse kan het CAC/CAP certificaat worden toegekend. Benodigd voor promotie/titel: 3 CAC/CAP.

Jeugdklasse 6 tot 10 maanden
Voor katten van minstens 6, maar nog geen 10 maanden oud. In deze klasse worden geen certificaten toegekend.

Jeugdklasse 3 tot 6 maanden
Voor katten van minstens 3, maar nog geen 10 maanden oud. In deze klasse worden geen certificaten toegekend.

Nestklasse (13 tot 17 weken)

Nieuwelingen (voorlopige erkenning)

Determinatie (indien de kleur en/of het ras niet vaststaat)

Huiskatten

Buiten Mededinging
TICA
Bij de TICA wordt gewerkt met een totaal afwijkend systeem.

Alle katten worden ingedeeld in een van de volgende categorieën: kittens (4 tot 8 maanden), volwassenen (vanaf 8 maanden), kastraten, huiskatten (kittens en volwassenen), `new breeds` en `new traits`.

Dan worden in een ring de 5 BOC´s gekozen (Best of Color).

Vervolgens worden uit de BOC´s de 3 BOD´s (Best of Division) gekozen.

Uiteindelijk zal uit de BOD´s de BOB (Best of Breed) worden gekozen.

De winnende katten ontvangen een vastgesteld aantal punten, al naar gelang plaatsing, binnen een bepaalde verkiezing.

De behaalde punten (met aanvullende voorwaarden) leveren uiteindelijk kampioenschapstitels op:
Champion (CH) bij 300 punten, behaald bij 4 verschillende keurmeesters en na het behalen van minimaal 1 final
Grand Champion (GRC) bij 1000 punten, minimaal 6 finals bij 4 verschillende keurmeesters, hiervan minimaal 3 finals bij de TOP5 van een SP (specialty) final of bij de TOP10 van een AB (allbreed) final
Double Grand Champion (DGC) bij 2000 punten, minimaal 1 final TOP5 SP final of TOP10 AB final als GRC
Tripe Grand Champion (TGC) bij 3000 punten, minimaal 1 final TOP5 SP final of TOP10 AB final als DGC
Quadruple Grand Champion (QGC) bij 4000 punten, minimaal 1 final TOP5 SP final of TOP10 AB final als TGC
Supreme Grand Champion (SGC) bij 6000 punten, minimaal 1 keer `Best Cat` in SP of AB ring als QGC

 

Lees meer: Ems codes

 

EMS CODES

Je hebt het vast wel ergens voorbij zien komen, een code opgebouwd uit letter en cijfers … misschien wel op de stamboom? Wat zijn deze codes en waar worden ze voor gebruikt?

EMS staat voor Easy Mind System. Een systeem om heel simpel, door middel van een universele code, een kleur van een kat te omschrijven. Het systeem is voor alle rassen te gebruiken. De opbouw van de code is altijd hetzelfde: indien nodig wordt gestart met de code van het ras, gevolgd door de kleurcode, eventueel aanwezig wit, patrooncode (indien dit aanwezig is), de code voor de oogkleur (bij de MC wordt deze alleen bij de geheel witte katten vermeld), de code voor de staartlengte (alleen voor staartloze en bobtail rassen) en als laatste de code voor de oorstand (alleen voor de American Curl en Fold).

De codes worden altijd oplopend vermeld, dus een code als bicolour (half wit) of 03 komt altijd voor de vermelding van een eventueel tabby patroon (21 t/m 25). Tussen de verschillende aanduidingen altijd een spatie gebruiken.

Voorbeeld
Een zwart zilver gestreepte tabby met wit Maine Coon wordt: MCO (ras) ns (zwart zilver) 09 (met wit) 23 (gestreept).

Tussen onafhankelijke en FIFe verenigingen zitten kleine verschillen in de omschrijving van bijvoorbeeld de hoeveelheid wit. Dit wordt oa veroorzaakt door verschillen in rasstandaarden.

EMS Quick Reference Card
Door op bovenstaande link te klikken open je een overzicht met alle toegestane kleuren per ras.

 

Lees meer: FIFE standaard

 

Maine Coon Standaard

De Maine Coon is een natuurlijk ras met een vriendelijk karakter, waarvan de oorsprong te vinden is bij de boerderijkatten in Noordoost Amerika, die zelf hun kostje moeten opscharrelen.
Algemeen

Indruk:
Het ras Maine Coon is groot gebouwd met een vierkante kop, grote oren, een brede borst, stevige botten, een lang, goed gespierd, rechthoekig lichaam en een lange soepel vallende staart. Goede spierkracht en stevigheid geven de kat een uitstraling van kracht en robuustheid.

Grootte               :
Groot

Kop

Vorm:
Gemiddeld van lengte, De snuit is vierkant, van welke kant je ook kijkt. Het profiel heeft een lichte, holle welving.

Voorhoofd:
Zacht glooiend.

Jukbeenderen:
Hoge, uitstekende jukbeenderen.

Gezicht/Neus/Snuit:
Gezicht en neus van gemiddelde lengte met een vierkante snuit.Een duidelijke stop kan gevoeld worden tussen de snuit en de jukbeenderen.

Kin:
Stevige kin, in een verticale lijn met de neus en de bovenlip.

Oren
Vorm:
Groot, breed aan de basis. De basis aan de buitenste oorrand is iets naar achteren geplaatst ten opzichte van de basis van de binnenste oorrand.

Plaatsing:
In een bescheiden punt uitlopend. Hoog op de kop geplaatst, iets naar buiten neigend, een oorbreedte uit elkaar geplaatst. De afstand tussen de oren wordt bij oudere katten iets groter. Lynxpluimpjes zijn gewenst. Pluimen uit de oren reiken horizontaal tot buiten de oorschelp.

Ogen

Vorm:
Groot en wijd uit elkaar geplaatst. Iets ovaal, maar niet amandelvormig, lijken rond als ze wijd geopend zijn. Licht schuin geplaatst ten opzichte van de buitenste oorrand.

Kleur:
Iedere kleur is toegestaan. Heldere oogkleur is gewenst. Er is geen verband tussen oog- en vachtkleur.

Nek

Katers hebben een forse nek.

Lichaam

Structuur:
Stevig gespierd, krachtig, met een brede borst, groot van afmeting, met stevige botten. Het lichaam moet lang zijn, met alle delen van het lichaam zodanig in verhouding dat de indruk van een rechthoek ontstaat.

Poten

De poten zijn stevig, gemiddeld van
lengte en vormen een rechthoek met het lichaam.

Voeten                :
Groot, rond en goed voorzien van pluizen tussen de tenen.

Staart

Minstens zo lang als het lichaam, gemeten vanaf de aanzet van de staart tot aan de schouderbladen. Breed aan de aanzet, uitlopend in een punt, met vol en soepel vallend haar.Het haar van de staart is lang en blijft altijd soepel vallen.

Vacht

Structuur:
Een vacht voor alle jaargetijden.Dicht, kort op de kop, schouders en poten en geleidelijk langer langs de rug en de flanken, met een enigszins ruig- en volbehaarde broek op de achterpoten en lang buikhaar. Een kraag wordt verwacht. De textuur is zijdeachtig. De vacht voelt stevig aan en valt soepel. De ondervacht is zacht en fijn, bedekt met de stuggere, gladde bovenvacht.

Kleur:
Alle kleuren zijn toegestaan behalve de (Siamese) pointtekening, de kleuren chocolate, cinnamon, lilac en fawn en de burmese factoren. Iedere hoeveelheid wit is toegestaan.

Conditie

De Maine Coon dient altijd goed in evenwicht, in de juiste verhoudingen en in een goede conditie te zijn.

 

Opmerkingen

Het type heeft altijd de voorkeur boven de kleur. Rekening moet worden gehouden met een zeer langzame ontwikkeling van het ras.

Volwassen katers kunnen een grotere en bredere schedel hebben dan poezen.

Poezen zijn verhoudingsgewijs kleiner dan katers. Dit beduidende verschil in grootte dient dan ook in aanmerking te worden genomen.

De lengte van de vacht en de dichtheid van de ondervacht kan variëren met de seizoenen.

Fouten

Algemeen:
onevenwichtige verhoudingen een in zijn geheel te kleine kat

Kop:
ronde kop
recht of bol profiel

Neus:
een stop in de neus.

Snuit:
uitstekende snorhaarkussentjes.
ronde of spitse snuit

Kin:
zwakke kin

Oren:
te wijd uit elkaar staande oren

Ogen:
schuinstaande, amandelvormige ogen

Lichaam:
fijne, lichte botstructuur
kort gedrongen lichaam.

Poten:
lange, dunne poten

Staart:
korte staart

Vacht:
het ontbreken van buikhaar.
een vacht die overal even lang is.
totaal ontbreken van ondervacht

PUNTENSCHAAL

TOTAAL                                                                                                                                                             100 Punten

Kop                                                                                                                                                                                    40
algemene vorm, vorm van de neus, jukbeenderen en snuit,                                                            25
kaken en gebit, voorhoofd, kin
vorm en plaatsing van de oren                                                                                                               10
vorm en plaatsing van de ogen                                                                                                               5
Lichaam                                                                                                                                                                           35
vorm, formaat, botten, poten, vorm van de voeten                                                                           25
vorm en lengte van de staart                                                                                                                  10

Vacht                                                                                                                                                                                20
kwaliteit en textuur                                                                                                                                  10
lengte                                                                                                                                                            5
kleur / patroon                                                                                                                                           5

Conditie                                                                                                                                                                                   5

 

Lees meer: andere standaarden

 

 

Andere standaarden

In Nederland is er ook een Nederlands Onafhankelijk Kattenkeurmeestersgilde NOK. Deze keurmeesters keuren op shows van andere verenigingen dan de FIFE.  De standaard die zij hanteren voor de Maine Coon is de vertaling van de Amerikaanse standaard van de CFA (zie hieronder).

Op het continent van herkomst van de Maine Coon, Noord-Amerika, zijn verschillende verenigingen die een standaard hebben voor de Maine Coon.
De ‘Cat Fanciers Association’ CFA –  standaard voor de Maine Coon.
De ‘The International Cat Association’ TICA – standaard voor de Maine Coon.

Beth Hicks en Lynne Shere zijn Maine Coon fokkers van het eerste uur. Hun catteries Tanstaafl en Calicoon hebben dieren voortgebracht die op veel stambomen zijn terug te vinden.  Op hun site CaliTanMC geven zij met foto’s een handleiding voor de CFA-standaard en voor de TICA-standaard.

Nog meer standaarden:
De ‘Governing Council of the Cat Fancy’ GCCF
De World Cat Federation WFC – standaard.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook